تتر از قدرت‌های پلتفرم‌ متمرکز استفاده می‌کند تا سرمایه‌ی یک میلیون دلاری را برگرداند | همتاپی