تحلیل قیمت اتریوم: همزمان با ادغام قیمت اتریوم 15 درصد کاهش یافت | همتاپی
موسس بیتمکس: قیمت اتریوم تا پایان سال به 3,000 دلار می‌رسد | همتاپی
استخر استخراج F2Pool به ماینینگ اتریوم خاتمه خواهد داد | همتاپی
با افزایش احساسات نزولی در بازار، هشدار کاهش قیمت اتریوم جدی است | همتاپی
ادغام اتریوم ممکن است قبل از 15 سپتامبر نهایی شود | همتاپی
تست مجدد 1,600 دلار توسط اتریوم با وجود نوسانات کم؛ آیا یک تله گاوی است؟ | همتاپی