آیا با کاهش قیمت بیت کوین، طلا دخیره ارزش بهتری نسبت به بیت کوین است؟ | همتاپی